W Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół średnich dowolnego typu. MTF podzielony jest na następujące etapy:

  • I etap – zadania testowe – przeprowadzany w 10 rejonach, które pełnią funkcję Okręgu. Każdemu uczniowi przypisany jest numer startowy.
  • II etap – rozwiązywanie zadań – przeprowadzany także w rejonie, w tym samym dniu, w którym przeprowadzany jest I etap. Udział biorą uczniowie, którzy zdobyli w części testowej (I etapie) 12 i więcej punktów.
  • III etap – półfinał odbywa się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Do półfinału przystępuje ok. dwudziestu uczniów, którzy po I i II etapie uzyskali największą ilość punktów. W szczególnych przypadkach liczba osób biorących udział w półfinale MTF może ulec zmianie.
  • Finał – odbywa się na terenie Uniwersytetu Opolskiego w tym samym dniu, w którym przeprowadzony został półfinał. Do finału zakwalifikowanych zostanie sześciu najlepszych półfinalistów. Finaliści odpowiadają na pytania związane z teorią, doświadczeniem i historią fizyki. Ta część przeprowadzana jest z udziałem publiczności – wstęp wolny.

Obecnie trwający 53 Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Odbyte emisje Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego:
52 Międzyszkolny Turniej Fizyczny
51 Międzyszkolny Turniej Fizyczny 
50 Międzyszkolny Turniej Fizyczny
49 Międzyszkolny Turniej Fizyczny
48  Międzyszkolny Turniej Fizyczny
47 Międzyszkolny Turniej Fizyczny
46 Międzyszkolny Turniej Fizyczny
45 Międzyszkolny Turniej Fizyczny
……..