Oddział Opolski PTF organizuje dostępne dla zorganizowanych grup (klas szkolnych) pokazy wielu doświadczeń fizycznych. Pokazy odbywają się zazwyczaj w czwartki przed południem (dokładna godzina do ustalenia). Koszt pokazu – 8 zł. od osoby dla grup powyżej 20 osób i 10 zł od osoby dla grup poniżej 20 osób. Rejestrację prowadzi Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Nauczyciele i opiekunowie bez kosztów.

Pokazy możliwe do obejrzenia w Instytucie Fizyki UO można podzielić na następujące działy:

MECHNIKA – elementy kinematyki, zasady dynamiki, siły tarcia, siły bezwładności, zasady zachowania, elementy ruchu obrotowego bryły sztywnej.

ELEKTROSTATYKA – sposoby elektryzowania, zasada zachowania ładunku, rozkład ładunku na przewodniku, kondensatory, linie sił pola elektrycznego.

ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM – ogniwa galwaniczne, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem, linie pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, reguła Lenza, prądy wirowe.

OPTYKA – optyka geometryczna, barwy, elementy optyki falowej.

DRGANIA I FALE – rodzaje wahadeł, drgania tłumione, drgania wymuszone, rezonans mechaniczny, składanie drgań, rodzaje fal, odbicie, załamanie, interferencja, elementy akustyki.

NISKIE TEMPERATURY I PRZEMIANY GAZOWE – własności ciał w niskich temperaturach, zmiany stanów skupienia, cząsteczkowy model gazu, nadprzewodnictwo, podstawowe przemiany gazowe.

STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW – prawo Pascala, prawo Archimedesa, prasa hydrauliczna, siła wyporu, prawo ciągłości strugi, siła nośna, przepływ laminarny i turbulentny.

Powyższe tematy tworzą zwarte i spójne wykłady ujmujące przekrojowo tytułowy materiał. Nie wykluczamy jednak wprowadzenia zmian w wymienionych tematach po uwzględnieniu sugestii zamawiającego nauczyciela. Istnieje też możliwość przygotowania pokazu zestawu demonstracji na indywidualne zamówienie nauczyciela.

Można również ustalić inny temat. Należy wybrać w formularzu temat inny. W uwagach wpisać proponowany temat. Skontaktujemy się i po szczegółowych ustaleniach doprecyzujemy temat i wykładowcę.

Zgłoszenia szkół na pokazy można dokonać za pomocą formularza: FORMULARZ