Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego
ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50
fax. (077) 452 72 90
e-mail: ooptf@uni.opole.pl