29 lutego 2020 r. odbyły się I i II etap 53 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego,  do których przystąpiło 284  uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Uczniowie w I etapie rozwiązywali test wyboru zawierający 25 pytań. Na rozwiązywanie testów uczniowie mieli do dyspozycji 75 minut. Ci zawodnicy, którzy uzyskali 12 i więcej punktów mogli przystąpić do etapu II. Uczniowie w II etapie rozwiązywali zadania i pytania o charakterze opisowym. Na rozwiązanie zadań II etapu przeznaczony był czas 90 minut. Odpowiedzi uczniów były sprawdzane i punktowane przez pracowników Instytutu Fizyki UO. Na tym etapie zostało wyłonionych 22 uczniów z najlepszymi wynikami, którzy zostali zakwalifikowani do finału. Ze względu na pandemię, w roku 2020 nie przeprowadzono finału, a wszyscy uczestnicy finału otrzymali tytuł FINALISTY 53 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego. Odpowiedzi uczniów II etapu były oceniane przez Komisję w składzie: dr hab. Ewa Pawelec, prof. UO; dr hab. Wiesław Olchawa prof. UO; dr hab. Adam Bacławski, prof. UO; dr Ireneusz Książek; dr Grzegorz Engel; dr Mariusz Żaba.

W klasyfikacji indywidualnej

I miejsce zdobył  Krzysztof Wołkonowski uczeń Katarzyny Iskra-Kiecanki z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu,
II miejsce zdobył  Kacper Majkowski uczeń Joanny Kędzierskiej z Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich,
III miejsce zdobył Piotr Łazik uczeń Katarzyny Uchańskiej-Łukasik z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
IV miejsce zdobył Mateusz Hurnik uczeń Grzegorza Korbasia z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu
V miejsce zdobył Piotr Zug uczeń Mariusza Jagusia z I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie
VI miejsce zdobył  Bohdan Shveida uczeń Dariusza Kowolika z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku Wyniki indywidualne

W klasyfikacji zespołowej:

I miejsce zdobyło II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu,
II miejsce
zdobyło Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu,
III miejsce
zdobyło Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Klasyfikacja zespołowa

I i II etap 53 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego w okręgach

Opolski Oddział PTF serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności fizyką, do udziału w 53 Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, który nieprzerwanie od 52 lat realizowany jest przez Członków Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Przykładowe testy z I etapu (plik) i zadania z II etapu (plik). Regulamin 53 MTF (plik) Do Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego zgłasza uczniów nauczyciel prowadzący wysyłając zgłoszenie do wybranego okręgu. W kwalifikacji zespołowej liczy się drużyna składająca się z min. 3 uczniów. W przypadku mniejszej liczny uczniów niż 3 wyniki będą brane pod uwagę tylko w klasyfikacji indywidualnej. 29 lutego 2020 r. o godz. 10:00 rozpoczyna się  I i II  etap MTF  w 10 okręgach (I  etap trwa 75 min., II etap trwa 90 min.):

  1. II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu ul. Maja 7, 49-300 Brzeg  tel/fax. (077) 411-14-08, email: lo2brzeg@wodip.opole.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg: mgr Urszula Aftarczuk: ulajozek@interia.pl,
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach ul. Kochanowskiego 22, 48-100 Głubczyce, tel.: (77) 485 27 01, e-mail: lo@zso.powiatglubczycki.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg: mgr Ewa Trynda: ekt@op.pl
  3. II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie Koźlu  Matejki 19, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, sekretariat@lo2kk.edu.pl; tel: 77 774832162 nauczyciel odpowiedzialny za okręg:  dr Ryszard Wiśniowski: ryszard@lo2kk.edu.pl,
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork, tel/fax. (077) 418-12-70, email: zso_kluczbork@wodip.opole.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg:  mgr Dariusz Kowalik: darkow0@poczta.onet.pl,
  5. Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie ul. Piotra 1 a, 48-300 Nysa, tel/fax. (077) 435-22-47, email: szkoladiec@opole.opoka.org.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg:  mgr Joanna Orzechowska: ojoann@poczta.onet.pl,
  6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,  Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel/fax. (077) 436-23-16, email: lo1prudnik@wodip.opole.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg:  mgr Ireneusz Czajkowski: irekczajkowski@gmail.com,
  7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. (077) 461 22 25, fax (77) 463-82-70, email: zsostrzelce@o2.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg:  mgr Joanna Kędzierska, e-mail: j9678@wp.pl,
  8. I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie ul. Mickiewicza 12, 46-100 Namysłów, tel. (77) 410 70 60, e-mail: lonamyslow@wodip.opole.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg: mgr Wojciech Nowak: wojteknowak@hot.pl,
  9. Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie,  ul. Sądowa 2, 46-300 Olesno, tel/fax. (034) 358-38-06, email: lo_olesno@wodip.opole.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg: mgr Mariusz Jaguś: mjagus@10g.pl,
  10. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Opolu ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole, tel. 77 454-56-68, fax. 77 454-56-68, email: sekretariat@zsprymas.opole.pl nauczyciel odpowiedzialny za okręg: mgr Arleta Piwko: arletapiwko@gmail.com

Materiały dla okręgów: